Imieniny:

NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością realizacji przez Gminę Rybczewice projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rybczewice, informujemy, że prowadzimy zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice do udziału w projekcie.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Rybczewice, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie gminy. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków muszą złożyć pisemną deklarację. Deklaracja znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, a także  dostępna jest u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Rybczewicach.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:

Deklaracje można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Rybczewice (skrzynka podawcza na parterze budynku) oraz przesyłając skan podpisanej deklaracji mailowo na adres urzad@rybczewice.pl koniecznie z dopiskiem w tytule maila: DEKLARACJA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE (WAŻE: w celu weryfikacji wpłynięcia deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny  z Urzędem Gminy tel. 81 58 44 461, w przypadku gdy nie otrzymacie Państwo zwrotnego maila z potwierdzeniem otrzymania deklaracji).

Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022 r.

Ilość złożonych deklaracji będzie ważna do opracowania dokumentacji projektowej oraz określenia kosztów inwestycji.

Deklaracja naboru na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Na państwa pytania odpowiadamy pod tel.: 81 58 44 462, 81 58 44 465

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: