Imieniny:

Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY:

 

Szkody muszą:

- dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

 - wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

 

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rybczewicach pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr. tel. 81 584 44 72

 
 
 
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: