Imieniny:

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich powoli dobiega końca Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich powoli dobiega końca

 

„Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”

 

Gmina Rybczewice w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich realizuje powyższe zadanie.

Głównym wykonawcą zadania jest Pan Radosław Świderski, ul. Nałęczowska 28, 24-120 Bochotnica, który prowadzi prace budowlane na modernizowanym obiekcie.

W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku przy układaniu płytek na podłogach w niektórych pomieszczeniach sal i korytarzach (na części podłóg będzie wykładzina). Wykonano drewniane schody we wschodniej części dworu. Trwają prace przy renowacji kilku zabytkowych drzwi. W większości łazienek zamontowano już armaturę i sanitariaty, trwa montaż drzwi kabin. Wkrótce nastąpi montaż stolarki drzwiowej.


W związku z dużym zainteresowaniem jaką funkcję będzie pełnił budynek, informujemy że będzie to miejsce z przeznaczeniem na cele kulturalno- społeczne. Nowa infrastruktura będzie wykorzystywana do organizowania warsztatów aktywizacyjnych, szkoleń zawodowych, doradztwa. Zagospodarowanie obiektu stanowiącego miejsce aktywizacji społecznej realizować będzie także cele turystyczno– usługowe. Udostępniona zostanie nowa przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. Wykorzystanie potencjału gospodarczego społeczności lokalnej przełoży się na wzrost atrakcyjności Gminy oraz doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy.

W budynku swoją siedzibę będzie miała gminna biblioteka publiczna, „Klub Seniora” oraz KGW „Rybczewice”. W ramach promocji Gminy powstanie wspólne miejsce prezentacji dzieł lokalnych artystów oraz wyrobów pochodzących od przedsiębiorców z naszych okolic.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: