Imieniny:

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich

Gmina Rybczewice zakończyła realizację projektu „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

 

Rzeczowa realizacja projektu trwała od stycznia 2020 r. do października 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

 

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został budynek zabytkowego pałacu w Rybczewicach poprzez m.in. wykonanie nowego pokrycia dachowego i więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót zewnętrznych (m.in.: remont tarasu, odtworzenie i uzupełnienie tynków na elewacji wraz z robotami malarskimi, remont balkonów wraz z wykonaniem kutych balustrad), wykonanie robót wewnętrznych (m.in.: okładziny schodów, uzupełnienie ścian, remont stropów i podłóg, okładzin posadzek, zabezpieczenie spękanych murów, uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi), wymianę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe.

 

 

Modernizacja budynku służy jego adaptacji na cele związane z rewitalizacją obszaru zdegradowanego. Budynek zostanie przeznaczony na cele społeczne, kulturalne, turystyczne, centrotwórcze. Pomieszczenia budynku służyć będą do podejmowania inicjatyw dotyczących działalności m.in. społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej. Organizowane będą spotkania, szkolenia dla rolników, osób bezrobotnych. Realizowane będą projekty prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, skierowane do osób wykluczonych z terenu gminy Rybczewice. Pomieszczenia dworu służyć też będą do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, warsztatów i pokazów kulinarnych (z wykorzystaniem ekologicznych, lokalnych produktów żywnościowych), szkoleń, prelekcji. Udział w tych wydarzeniach będą brali mieszkańcy Gminy i turyści odwiedzający region.

 

Wartość całkowita projektu – 3 375 475,41 zł

Wartość dofinansowania -     2 628 036,29 zł

 

 

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: