Imieniny:

Miliony na cyfryzację Gminy Rybczewice Miliony na cyfryzację Gminy Rybczewice

Pragniemy podzielić się z Państwem kolejną dobrą wiadomością – pozyskaliśmy ponad 2 mln złotych na cyfryzację Gminy Rybczewice.

➡️ Gmina Rybczewice w czerwcu 2023 roku zawarła porozumienie partnerskie z Gminami: Niedrzwica Duża (lider projektu), Strzyżewice, Jastków, Serniki i Niedźwiada na realizację projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego”, którego wartość całkowita wynosi 9 105 049,98 zł.

➡️ Projekt został złożony w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

🤝 We wtorek 30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów. Promesę o wartości 7 739 292, 48 zł odebrał lider projektu – Wójt Gminy Niedrzwica Duża Pan Ryszard Golec.

Podział otrzymanych środków na poszczególne Gminy przedstawia się następująco:
✅ Niedrzwica Duża (lider) – 1 536 885,00 zł
✅ Rybczewice - 2 021 160,60 zł
✅ Strzyżewice - 1 478 546,10 zł
✅ Jastków - 1 118 475,90 zł
✅ Serniki - 898 293,60 zł
✅ Niedźwiada - 1 884 409,20 zł

Jest to kolejny sukces naszej małej ale dynamicznie rozwijającej się Gminy, tym bardziej, że dofinansowanie otrzymało tylko 36 gmin na 213 gmin województwa lubelskiego.

➡️ 6 lutego w Gminie Niedrzwica Duża miało miejsce spotkanie partnerskie gmin realizujących projekt.

☑️ W skład projektu wchodzi rozwój finansowych e-usług publicznych dla mieszkańców, system informacji przestrzennej, rozwój cyberbezpieczeństwa oraz uzupełnienie infrastruktury sprzętowej Urzędu Gminy Rybczewice.

☑️ Ważnym aspektem realizowanego projektu polepszającego dostępność e-usług naszego Urzędu będzie utworzenie elektronicznego indywidualnego konta dla mieszkańca, w którym każdy będzie mógł sprawdzić stan spraw prowadzonych przez Urząd tj. złożyć pismo, deklarację podatkową, sprawdzić stan konta opłat za wodę, podatek rolny, odpady, a także dokonać bezpośrednio płatności.
 

Fot. UMWL
 

Fot. UG Niedrzwica Duża 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: