Imieniny:

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Rybczewice w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku” Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Rybczewice w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku”

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Rybczewice w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku”

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rybczewice NR 0050.12.2016 z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rybczewice w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybczewice w 2016 roku”, zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały.

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

- Termin konsultacji 12.04.2016 r. – 19.04.2016 r.

- Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od rozpoczęcia konsultacji.

- Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą przesyłać swoje opinie na piśmie na adres Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie, 21-065 Rybczewice oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@rybczewice.pl.

- Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Uniłowska, tel. 815844465.

 

BIP: http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=4&zoom=93

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: