Imieniny:

Konsultacje społeczne II etapu projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Konsultacje społeczne II etapu projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Konsultacje społeczne dokumentu potrwają od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go pod koniec roku do Komisji Europejskiej.

Uwagi/opinie do projektu Planu nalezy zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje.

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: