Imieniny:

Konkurs dla młodych Konkurs dla młodych

Ogłaszamy konkurs plastyczno-graficzny dla młodzieży pt. „Obrazkowe futurestory mojej gminy” !

 

Konkurs jest organizowany w ramach konsultacji społecznych lokalnej strategii rozwoju obszaru „Doliny Giełczwi” na lata 2023-2027 i jest jedną z metod partycypacyjnego włączania młodszej społeczności lokalnej w proces planowania przyszłych działań w ramach LSR.

 

Na czym polega zadanie konkursowe?

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub graficznej przedstawiającej wizję gminy (Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice lub Trawniki) lub pojedynczej miejscowości z obszaru „Doliny Giełczwi” za kolejnych kilka lat. Wizja przyszłości gminy/miejscowości powinna uwzględniać potrzeby, oczekiwania młodych mieszkańców, prezentować pomysły na nowatorskie zmiany w przestrzeni publicznej.

Pracę można wykonać w jednej z następujących technik:

  • plastyczna w dowolnej technice: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage, akwarele, tempera.
  • grafika artystyczna (obraz, ilustracja, plakat, komiks) przy użyciu dowolnego programu komputerowego lub aplikacji mobilnej.

 

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą brać udział osoby (zwane dalej Uczestnikami) w wieku 13 – 25 lat mające stałe miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki, których prace wpisują się w tematykę konkursu, w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. uczestnicy w wieku 13 – 17 lat,
  2. uczestnicy w wieku 18 – 25 lat.

 

Gdzie i do kiedy trzeba złożyć pracę konkursową?

Podpisaną pracę konkursową (imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora) wraz z czytelnie wypełnionym zgłoszeniem należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Organizatora: Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski z dopiskiem Konkurs plastyczno-graficzny w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika 13-17 lat

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika 18-25 lat

 

Jakie będą nagrody?

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, spośród przedstawionych prac wyłoni łącznie czterech zwycięzców Konkursu, po dwóch w każdej kategorii wiekowej.

Nagrody: karty podarunkowe do sklepu Decathlon o wartości 2 x 500 zł i 2 x 300 zł

 

Regulamin konkursu

Zapoznaj się z treścią regulaminu konkursu „Obrazkowe futurestory mojej gminy” (plik do pobrania)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

 

Adres siedziby: Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski

Biuro czynne
Pon. – Pt.: godz. 7.15 – 15.15

tel.: (81) 52 53 012

biuro@dolinagielczwi.org
www.dolinagielczwi.org
www.facebook.com/dolinagielczwi 

 

KRS 0000312045
NIP 7123140512
REGON 060396557

Nr konta bankowego
27 8689 0007 0008 1618 2000 0030 – Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: