Imieniny:

Komunikat Dyrektora KRUS w Lublinie Komunikat Dyrektora KRUS w Lublinie

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych mogą zrezygnować z ubezpieczenia ZUS i powrócić do ubezpieczenia w KRUS.


Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016 r.Więcej informacji można uzyskać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, tel. 81 746 31 91, 81 759 34 10, www.krus.gov.pl, e-mail: lublin@krus.gov.pl.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: