Imieniny:

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice

Gmina Rybczewice kończy realizację projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, działanie 6.4 Gospodarka wodna ściekowa.

 

W ramach projektu utworzona została aplikacja na telefon- serwis ICT do obsługi klienta. Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mogą dokonywać transakcji on-line. Serwis ma specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. W aplikacji można sprawdzić zużycie wody, płatności itp. Aplikacja jest dostępna do pobrania z zakładki „SYSTEM ICT” na stronie Gminy Rybczewice. W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z urzędem Gminy Rybczewice, tel. 81 58 44 465.

 

Zachęcamy do korzystania z sytemu ICT dostępnego na stronie internetowej gminy Rybczewice oraz aplikacji na telefon

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: