Imieniny:

Kolejna petycja złożona przez mieszkańców gminy Rybczewice Kolejna petycja złożona przez mieszkańców gminy Rybczewice

 
Kolejna petycja złożona przez mieszkańców gminy Rybczewice została rozpatrzona pozytywnie.
 
Pismo napisała mieszkanka sołectwa Zygmuntów w sprawie drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkowice - Zygmuntów- Antoniówka - Czysta Dębina w granicach administracyjnych gminy.
 
Bardzo cieszymy się z kolejnych dobrych wiadomości dotyczących planowanych inwestycji drogowych.
 
Pozytywne rozpatrzenie petycji i zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na przyszły remont tej drogi zawdzięczamy rozmowie Pani Wójt Elżbiety Masicz z Wicestarostą Powiatu Świdnickiego Panem Bartłomiejem Pejo w sprawie partycypacji w kosztach.
 
Czekamy na dalszy rozwój w przedmiotowej sprawie, a wszystkich mieszkańców zachęcamy do wspólnego działania w istotnych dla rozwoju naszej gminy kwestiach.
 
 
Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: