Imieniny:

Jubileusz 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie. Jubileusz 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie.

W niedzielę 30 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość 90- lecia jednostki OSP Izdebno. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele w Orchowcu. Następnie poczty sztandarowe, delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Rybczewice i zaproszeni goście przybyli do Rybczewic na plac przy Komnacie Jana III Sobieskiego. Dowódca uroczystości dh Józef Szymaniak złożył meldunek Prezesowi Zarządu Powiatowego Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi, nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie przez orkiestrę hymnu. Następnie Prezes OSP Izdebno dh Robert Jarymek otworzył uroczystości związane z Jubileuszem 90 – lecia istnienia jednostki. Pani Wójt Elżbieta Masicz powitała przybyłych gości. Przedstawiciel OSP Izdebno dh Paweł Rozwałka odczytał kronikę.

Z kroniki OSP Izdebno czytamy:

Dnia 8 maja 1927 roku w mieszkaniu Macieja Jankowskiego spotkało się kilku mieszkańców wsi Izdebno i Kolonii Izdebno i w trakcie dyskusji padła propozycja założenia w Izdebnie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym w dniu 20 maja zorganizowano zebranie wszystkich mieszkańców któremu przewodniczył Karol Stępniak pełniący wówczas funkcję sołtysa. W czasie zebrania poparto propozycję utworzenia ochotniczej straży i powołano zarząd […]’ .

Jak dalej czytamy w kronice jednostki: „Od początku istnienia straży członkowie rozpoczęli aktywne starania w celu budowy strażnicy i gromadzenia sprzętu pożarniczego. Zakupiono z własnych środków sikawkę ręczną i niezwłocznie przystąpiono do budowy strażnicy, która została oddana do użytku w 1930 roku. Już od pierwszych chwil istnienia straży wielokrotnie uczestniczono w akcjach gaśniczych. Szczególnie lata 1931 - 1932 obfitowały w dużą ilość pożarów. Przyczyną ich były podpalenia w celu uzyskania odszkodowań z tak zwanej Fajerkasy.”

     
 

Druhowie nie przerywali swojej działalności nawet w okresie okupacji hitlerowskiej, na kartach historii jednostki opisują, jak „Pod szyldem Ochotniczej Straży Pożarnej działały Bataliony Chłopskie. Prawie wszyscy strażacy uczestniczyli w działalności podziemia. Największą akcją, w której brali udział było uwolnienie więźniów z więzienia w Krasnymstawie w 1945 roku. Ponadto patrolowano drogi dojazdowe w celu zaalarmowania mieszkańców wsi przed zbliżającymi się oddziałami niemieckimi. Członkowie straży za działalność swoją byli więzieni przez niemieckiego okupanta a jeden z nich Władysław Doman, zginął w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

  Po wojnie jednostka rozwinęła swoją działalność społeczną poprzez czynny udział w zespołach artystycznych i teatralnych, uczestnictwo w zawodach pożarniczych; czynem społecznym remontowano strażnicę i zakupowano sprzęt z własnych środków.

W latach 90 – tych po śmierci druha Franciszka Trocia – przeszli „lekki kryzys”, nie mogąc odnaleźć się w nowej sytuacji, który trwał do roku 2000.

Obecnie pod kierownictwem Prezesa Roberta Jarymka i Naczelnika Krzysztofa Kowalczyka jednostka liczy 24 członków. Druhowie zapewniają o swojej gotowości do dalszego działania, zapowiadają poszerzanie i wzbogacanie działalności jednostki.”

 

Na uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla druhów strażaków:

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

Złoty:

- dh Lucjan Jankowski

- dh Marek Olech

 
Srebrny:

- dh Henryk Suszek

 
Brązowy:

- dh Krzysztof Kowalczyk

- dh Stanisław Jaremek

- dh Rafał Mazur

 
Strażacy odznaczeni odznaką „Wzorowy strażak”:

- dh Tomasz Kowalczyk

- dh Michał Rozwałka

- dh Grzegorz Pietraś

- dh Piotr Rozwałka

- dh Krzysztof Wójcik

- dh Paweł Rozwałka

Medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „wzorowy Strażak” wręczyli Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Świdniku  dh Dariusz Kołodziejczyk w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku młodszego brygadiera Sławomira Kowalczyka.

 

Strażacy odznaczeni odznaką za wysługę lat:

- dh Tadeusz Agnieszczak – 40 lat działalności w OSP

- dh Stanisław Jaremek – 30 lat działalności w OSP

- dh Henryk Suszek – 20 lat działalności w OSP

- dh Krzysztof Wójcik – 20 lat działalności w OSP

- dh Grzegorz Pietraś – 10 lat działalności w OSP

- dh Rafał Mazur – 10 lat działalności w OSP

- dh Krzysztof Kowalczyk – 10 lat działalności w OSP

- dh Michał Rozwałka – 5 lat działalności w OSP

- dh Tomasz Kowalczyk – 5 lat działalności w OSP

- dh Piotr Rozwałka – 5 lat działalności w OSP

- dh Paweł Rozwałka – 5 lat działalności w OSP

Odznaki „Za wysługę lat” wręczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rybczewicach dh Józef Szymaniak i Pani Wójt Gminy Elżbieta Masicz.

 

Następnie Pani Wójt odczytała treść listu gratulacyjnego dla jednostki OSP Izdebno i wręczyła list gratulacyjny Prezesowi jednostki OSP Izdebno w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Pana Lecha Miściura.

Strażacy jednostki OSP Izdebno wyróżnieni listem gratulacyjnym Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice:

- dh Lucjan Jankowski

- dh Marek Olech

- dh Tadeusz Agnieszczak

- dh Franciszek Kneć 

 

Na zakończenie uroczystości Pani Wójt odczytała i wręczyła list gratulacyjny dla jednostek OSP z okazji Dnia Strażaka przedstawicielom poszczególnych jednostek w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice. Przemówienia wygłosili też zaproszeni goście. Po krótkim koncercie orkiestry z Łopiennika nastąpił przemarsz na uroczysty obiad.

Wdzięczni za ofiarność i poświęcenie życzymy, aby niełatwa służba była dla druhów z wszystkich jednostek działających na terenie Gminy Rybczewice źródłem osobistej satysfakcji z pełnienia tej szczególnej, społecznej roli.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: