Imieniny:

Inwestycja pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” zakończona Inwestycja pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” zakończona


Inwestycja pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” zakończona

     Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” (nr projektu RPLU.07.01.00-06-0026/17) współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 dziedzictwo kulturowe i naturalne.

 

     Wykonawcą zadania był Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o., ul. Wąska 121, 22-670 Bełżec.

     Zamówienie obejmowało przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych parku, w tym m.in.:
        1. rozbiórkę garaży i budynków gospodarczych w pobliżu dworu,
        2. wycinkę starych zniszczonych drzew i krzewów,
        3. montaż elementów małej architektury,
        4. budowę schodów terenowych do planowanego molo,
        5. budowę ścieżek spacerowych nieutwardzonych z obrzeżem z kostki granitowej,
        6. budowę nawierzchni dojazdowych i wokół dworu z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy,
        7. budowę oświetlenia i monitoringu,
        8. montaż tablic ścieżek edukacyjnych,
        9. wykonanie nasadzeń

      W ramach projektu wykonawca zamontował 6 tablic przyrodniczych i historycznych, 2 ławki z oparciem, 4 ławki bez oparcia oraz 11 pojemników na odpady. W parku zostały wykonane wydeptane szlaki – „dzikie” ścieżki piesze z nieutwardzoną nawierzchnią z obrzeżem kamiennym. Zamontowano trzy rozmiary opraw oświetleniowych: oprawy parkowe montowane na słupach o wysokości 4,5m (8 szt.), oprawy – słupki o wysokości 1,2m (23 szt.) oraz oprawy – słupki o wysokości 0,45m (8 szt.). Wszystkie w kolorze grafitowym. Jako kamery zewnętrzne zaprojektowano i zamontowano 2 kamery cylindryczne z diodami IR w obudowach wodoodpornych. Zasadzono łącznie ponad 5 000 sztuk roślin, w tym róż, bylin, krzewów i drzew.  Nowe nasadzenia wykonane zostały w parku wzdłuż alejek od strony dworu, wokół gazonu, naprzeciw tarasu widokowego, a także wokół samego dworu. Nowe drzewa pojawiły się także wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscu zdemontowanego starego ogrodzenia. Wykonawca zadania wykonał schody terenowe z kostki klinkierowej prowadzące do planowanego molo na Zbiorniku Małej Retencji. Z takiego samego materiału wykonana została droga dojazdowa do dworu od drogi wojewódzkiej, ścieżki wokół gazonu oraz dworu, a także odwodnienie budynku.

     W dniu 28 maja 2021 roku nastąpił odbiór techniczny wykonanych prac.

 

 

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GRybczewice&set=a.2932609053675543

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: