Imieniny:

Informacja o zakupie węgla od gminy po preferencyjnej cenie Informacja o zakupie węgla od gminy po preferencyjnej cenie

Prawo do preferencyjnego zakupu mają mieszkańcy Gminy Rybczewice z tych  gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Rybczewice. 

 

Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę   nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu do domu Mieszkańca. 

 

Jak kupić węgiel

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o zakup preferencyjny węgla w cenie 2 000 zł za tonę, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Rybczewice. Wniosek o zakup można składać na  piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice
 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9:00 do 17:00 wtorek-piątek: od 8:00 do 16:00

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Po weryfikacji wniosku Mieszkaniec otrzyma fakturę VAT na zakup deklarowanej ilości węgla, którą należy opłacić na wskazane konto bankowe.  

 

Gmina po zaksięgowaniu wpłaty przekaże do składu listę osób uprawnionych do odbioru węgla.  

 

Składy w których możliwy będzie odbiór węgla: 

      1.     Jerzy Kowalczyk Usługi Transportowe i Handel Artykułami Rolnymi Częstoborowice 196 dla Mieszkańców miejscowości : Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, Bazar, Pilaszkowice Drugie, Izdebno, Izdebno Kolonia, Zygmuntów. 

       2.    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rybczewicach Rybczewice Drugie 120 dla Mieszkańców miejscowości: Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Stryjno Kolonia, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Wygnanowice, Choiny. 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla można pobrać tutaj 

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 58 44 467, 81 58 44 462

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: