Imieniny:

Informacja o wpłatach na audyt (wizję lokalną) dotyczących projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice Informacja o wpłatach na audyt (wizję lokalną) dotyczących projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rybczewice” informujemy, iż mieszkańcy, którzy złożyli niezbędne dokumenty do w/w projektu proszeni są o dokonywanie wpłat za audyt (wizję lokalną) w wysokości: 43,05 zł (czterdzieści trzy złote, 5/100), tytułem: opłata za udział w realizacji projektu.


Wpłat prosimy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rybczewice lub na konto Nr: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050.


Niedokonanie wpłaty w terminie do dnia 26.09.2016 r. do godz. 17.00 (poniedziałek) traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: