Imieniny:

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Rybczewice – realizuje  zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219) w zakresie:

Wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej , która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przygotował kierownik

Małgorzata Banaszkiewicz

 


 

Załączenik -  wzór wniosku do pobrania 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: