Imieniny:

Informacja dla mieszkańców dot. przydomowych oczyszczalni ścieków Informacja dla mieszkańców dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,


W dniu dzisiejszym, 13.09.2016 r. odbyło się  spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania przez Gminę Rybczewice wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z przygotowaniem w/w wniosku mieszkańcy zainteresowani tym projektem zobowiązani będą ponieść koszt wizji lokalnej w terenie oraz  koszt opracowania indywidualnej dokumentacji technicznej.


Po rozstrzygnięciu przez Gminę Rybczewice zapytania ofertowego, które wyłoni Wykonawcę, który przeprowadzi audyty i opracuje indywidualną dokumentację projektowo – kosztorysową zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani o kosztach jakie muszą ponieść.


Szacowana kwota za audyt wynosi 100,00 zł, natomiast szacowana kwota za opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej - 500,00 zł.


Ostateczna kwota wpłat będzie znana w przyszłym tygodniu, po rozstrzygnięciu zapytania na Wykonawcę oraz rozpoznaniu ostatecznej liczby Beneficjentów.


Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków proszone są o złożenie najpóźniej do końca tygodnia (tj. do 16.09.2016 r. (piątek) do godz. 16.00) oświadczeń o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie audytu.
 

Kto z Państwa nie złożył jeszcze mapy sytuacyjno  - wysokościowej i wypisu z rejestru gruntów również zobowiązany jest dostarczyć te dokumenty do 16 września 2016 r.


Prosimy o przestrzeganie terminów składania oświadczeń i dokonywania wpłat. Osoby które przekroczą terminy nie będą mogły wziąć udziału w projekcie.


Dokumenty należy dostarczać do sekretariatu Urzędu Gminy Rybczewice.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. (81) 58 44 467.

 

W załączeniu:

  1.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie audytu.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: