Imieniny:

Informacja dla mieszkańców dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Informacja dla mieszkańców dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla mieszkańców dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014 – 2020.

Mieszkańcy, u których odbył się już audyt (wizja lokalna) i wypełnili wszystkie wymagane oświadczenia dla projektantów do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rybczewice proszeni są o: 

 • - podpisanie umów użyczenia, druki umów dostępne są w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Rybczewice.
 • - podpisanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej na podstawie koncepcji zaprojektowanej przez audytora oraz o dokonywanie wpłat za wykonanie badań geologicznych i opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej w wysokości: 89,79 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych, 79/100), tytułem: opłata za udziałw realizacji projektu.
   

Wpłat prosimy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rybczewice lub na konto Nr: 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050 do dnia 26.10.2016 r.

 

W załączeniu:

 1. Umowa użyczenia.
 2. Oświadczenie.
Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: