Imieniny:

Informacja dla mieszkańców – przydomowe oczyszczalnie ścieków Informacja dla mieszkańców – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy Rybczewice informuje, że w związku z przygotowaniami wniosku o dofinansowanie projektu objętego PROW 2014 – 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  we wtorek 13 września br. o godz. 9.00 w Sali OSP przy budynku UG Rybczewice odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców deklarujących chęć budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: