Imieniny:

Informacja Informacja

 
Szanowni Państwo,
 
w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i zapewnieniem nieprzerwalnego funkcjonowania Urzędu Gminy Rybczewice. W związku ze znacznym wzrostem zachorowani na terenie Gminy Rybczewice jak i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 
 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od 18 listopada 2021 r. następuje zmiana w organizacji i funkcjonowania urzędu, polegająca m.in. na ograniczeniu bezpośredniego kontaktu interesantów.
 
 
W ww. okresie Urząd przyjmuje klientów:
 
✅kontakt za pośrednictwem domofonu, umieszonego na parterze budynku
✅obsługa mieszkańca przez pracownika na parterze budynku Urzędu Gminy
✅kontakt telefoniczny z danym pracownikiem
✅kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
✅kontakt za pomocą korespondencji tradycyjnej
 
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:
OGÓLNY
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: (81)58 44 460
fax.: (81)58 44 474
 
BEZPOŚREDNI DO PRACOWNIKÓW
 
▶Stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej:
Elżbieta Cur
tel.: (81) 584 44 61, pokój nr 3
 
▶Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i rozwoju:
Anna Matuła-Pielak
tel: (81) 584 44 65, pokój nr 5
 
▶Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa:
Tomasz Machul
tel.: (81) 584 44 65, pokój nr 5
 
▶Stanowisko ds. informatyki i zamówień publicznych:
Marcin Kucharski
tel. (81) 584 44 67, pokój nr 6
 
▶Stanowisko ds. odpadów komunalnych:
Karolina Foc
tel. (81) 584 44 77, pokój nr 6
 
▶Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej i promocji:
Grzegorz Zalewski
tel.: (81) 584 44 67, pokój nr 6
 
▶Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego:
Karolina Foc
tel.: (81) 584 44 77, pokój nr 6
 
▶Stanowisko ds. księgowości podatkowej:
Anna Suszek
tel.: (81) 584 44 64, pokój nr 7
 
▶Stanowisko ds. wymiarów podatków i opłat:
Lilla Wójcik
tel.: (81) 584 44 64, pokój nr 7
 
▶Stanowisko ds. rolnictwa, obrony i gospodarki komunalnej:
Miłosz Dutkowski
tel.: (81) 584 44 64, pokój nr 7
 
▶Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
Urszula Pecyna
tel.: (81) 584 44 78, pokój nr 9
 
▶Stanowisko ds. obsługi administracyjno - finansowej szkół:
Marta Góźdź
tel.: (81) 584 44 69, pokój nr 8
 
▶Stanowisko ds. obsługi kasowej:
Małgorzata Mazur
tel.: (81) 584 44 76, pokój nr 9
 
▶Stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego:
Jadwiga Świerad
tel.: (81) 584 44 71, pokój nr 10
 
Anna Suszek
tel.: (81) 584 44 64, pokój nr 7
 
▶Kierownik USC:
Jadwiga Świerad
tel.: (81) 584 44 71, pokój nr 10
 
▶Zastępca Kierownika USC:
Anna Suszek
tel.: (81) 584 44 64, pokój nr 7
 
▶Stanowisko ds. ochrony przyrody i bezpieczeństwa:
Stanisław Rybak
tel.: (81) 584 44 70, pokój nr 11
 
▶Stanowisko ds. stypendiów szkolnych:
Barbara Machul
tel.: (81) 584 44 79, pokój nr 12
 
▶Kierownik GOPS:
Małgorzata Banaszkiewicz
tel.: (81) 585 40 99, pokój nr 14
 
▶Główny Księgowy GOPS
Barbara Machul
tel.: (81) 584 44 79
 
▶Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych/ Barbara Polaszczyk
tel.: (81) 584 44 79
 
▶Pracownicy socjalni
Anna Jączyk
tel.: (81) 582 18 92
 
▶Małgorzata Piotrowska
tel.: (81) 582 18 92
 
 


Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: