Imieniny:

Informacja Informacja

W celu zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenienia się choroby zakaźniej u ludzi wywołanej tym wirusem oraz mając na względzie odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy w Urzędzie Gminy Rybczewice i obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników wprowadzam rotacyjny system pracy w Urzędzie Gminy Rybczewice od dnia 12.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r.

 


Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: