Imieniny:

Informacja Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje ,że została dostarczona druga partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020.

W związku ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia komunikacie o rozszerzeniu zasad bezpieczeństwa od 20 marca do 9 kwietnia 2021r., i wprowadzeniem  lockdawnu  na terenie całego kraju , żywność będzie wydawana w zaostrzonym reżimie sanitarnym . Zwracamy się z prośbą aby w obecnym czasie zachować  szczególny reżim sanitarn (maseczki, dezynfekcja, odstęp) .

Wszystkie rodziny/ osoby , które otrzymały skierowanie  do programu będą zawiadomione telefonicznie przez pracownika GOPS z określeniem daty  i godziny odbioru. Osobom , które nie zostały wyznaczone do odbioru w danym dniu nie będzie wydana żywność. 

Jeszcze raz bardzo prosimy o odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do obowiązujących zasad , a zarazem zrozumienie obecnej sytuacji epidemicznej

Przygotował : 

Kierownik Małgorzata Banaszkiewicz

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: