Imieniny:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022

Mieszkańcy Gminy Rybczewice mogą korzystać z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na placu po byłej SKR obok Urzędu Gminy. Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
 
Punkt czynny jest w poniedziałki w godz. 15:00-17:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-10:00
 
Zamiar oddania odpadów do punktu należy zgłosić w Urzędzie gminy pokój numer 6 (przez domofon) lub telefonicznie- (81) 58 44 467.
 
Do punktu przyjmowane są posegregowane odpady m.in.:
- papier, tektura,
- szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielkomateriałowe,
- metale,
- kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- odzież,
- tekstylia,
- opony (limit 4 szt/gospodarstwo/rok). Opony 20 cali i większe należy przeciąć.
- i inne odpady
 
Szczegóły pod podanym numerem telefonu.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: