Imieniny:

Gmina Rybczewice wśród 108 gmin w Województwie Lubelskim, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Rybczewice wśród 108 gmin w Województwie Lubelskim, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Rybczewice wśród 108 gmin w Województwie Lubelskim, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej.

 

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Józefem Smarzakiem podpisali umowę dotacyjną. Porozumienie w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczyła Ewa Szałachwiej Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

 

Z otrzymanego dofinansowania zostaną wybudowane 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Łączny koszt inwestycji to 624.863,25 zł., zaś wielkość dofinansowania wyniesie 323.509,00 zł. Planujemy zrealizować powyższy projekt w roku bieżącym.

 

Nowe oczyszczalnie powstaną w miejscowościach: Bazar, Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno Pierwsze oraz Wygnanowice.

 

W najbliższym czasie Gmina przystąpi do opracowania dokumentacji przetargowej.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: