Imieniny:

Gmina Rybczewice pozyskała kolejną dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków Gmina Rybczewice pozyskała kolejną dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Gmina Rybczewice pozyskała kolejną dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

      Z otrzymanego dofinasowania zostaną wybudowane, tym razem, 34 oczyszczalnie ścieków. Łączny koszt inwestycji to 624.863,25 zł. zaś wielkość dofinasowania wyniesie 323.509,00 zł. Planujemy zrealizować powyższy projekt w roku bieżącym.

 

      W maju 2020 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę 34 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice. Wniosek został złożony w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

    15 lutego 2021 roku otrzymaliśmy informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W ramach tego zadania wybudowane zostaną oczekiwane przez mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bazar, Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno Pierwsze oraz Wygnanowice. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa dotacyjna.

 

     Gmina Rybczewice z otrzymanego dofinasowania w roku bieżącym jak i latach poprzednich łącznie wykona 76 przydomowych oczyszczalni.

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: