Imieniny:

Forum Pracodawców w Gminie Rybczewice Forum Pracodawców w Gminie Rybczewice

W związku z realizacją  założeń Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia w roku 2016, dotyczących promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w dniu dzisiejszym w UG Rybczewice zostało zorganizowane Forum Pracodawców.


Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku poinformowali pracodawców z terenu naszej gminy o formach wsparcia oferowanych przez PUP w Świdniku. Wyjaśniono zasady podziału środków finansowych w ramach EFS (PO WER i RPO) na rok 2016, w szczególności dotyczących szkoleń indywidualnych, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, staży, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych.

Pracodawcom z terenu naszej gminy dziękujemy za aktywne uczestnictwo w Forum i życzymy powodzenia.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: