Imieniny:

DROGOWA OFENSYWA W GMINIE RYBCZEWICE ROZPOCZĘTA DROGOWA OFENSYWA W GMINIE RYBCZEWICE ROZPOCZĘTA

🚧 DROGOWA OFENSYWA W GMINIE RYBCZEWICE ROZPOCZĘTA 🚧

W związku z faktem, że temat dróg gminnych jest szeroko komentowany, poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat obecnie realizowanych oraz planowanych do rozpoczęcia budowy w bieżącym roku dróg gminnych. Poniżej znajdziecie również Państwo pozostałe informacje o podejmowanych przez Urząd Gminy działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy. Zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem.

 

👉 Przebudowa drogi gminnej nr 105772L w miejscowości Zygmuntów
Zakończona w sierpniu 2022 r. Zrealizowana ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLALNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 817 950,00 zł
Dofinansowanie 800 809,64 zł

W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o łącznej długości 878 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

👉 Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze (tzw. Hektary)

Realizacja w latach 2022 – 2023. Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 4 857 836,43 zł
Dofinansowanie 4 614 944,00 zł

W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości 2 263,10 mb, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni z betonu asfaltowego, z obustronnym poboczem i budową oświetlenia.

 

👉 Remont drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 (tzw. Popów)

Realizacja w latach 2022 – 2023. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji 881 450,00 zł
Dofinansowanie: 440 725,00 zł

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 710 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

👉 Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów (tzw. gościniec)

Realizacja w latach 2022 – 2023. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji 720 000,00 zł
Dofinansowanie: 360 000,00 zł

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 629 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

👉 Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (Pasów)

Realizacja w latach 2023 – 2024. Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 10 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 9 500 000,00 zł

W ramach zadania przebudowany i rozbudowany zostanie ciąg dróg o łącznej długości ok. 6 km. Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z utwardzonym poboczem, oznakowanie poziome i pionowe. Na gęsto zamieszkałych odcinkach dróg powstanie oświetlenie drogowe.

 

👉 Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie

Realizacja w latach 2023 – 2024. Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 5 000 000,00 złDofinansowanie: 4 750 000,00 zł

W ramach zadania przebudowana i rozbudowana zostanie droga o długości ponad 1,5 km. Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z utwardzonym poboczem, oznakowanie poziome i pionowe. Na odcinku drogi powstanie oświetlenie drogowe

 

👉 Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno – Kolonia

Realizacja w latach 2023 – 2024. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji 432 023,50 zł
Dofinansowanie 216 011,75 zł

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 299 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem

 

❗Łącznie wybudowanych i przebudowanych na terenie Gminy zostanie ok 12,5 km dróg gminnych. Wartość całkowita robót drogowych to prawie 23 mln złotych! Z czego dofinansowanie wynosi nieco ponad 20 mln zł. ❗

Na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostaje droga w Rybczewicach Drugich o długości 820 m.

 

📢 Szanowni Państwo,

pracujemy intensywnie nad dokumentacją kolejnych dróg gminnych. Obecnie regulujemy stan prawny działek aby przebudować drogę prowadzącą do kościoła w Częstoborowicach oraz drogę na cmentarz w Wygnanowicach.

📢 Na ostatniej sesji Rady Gminy Rybczewice, Radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu na kwotę 500 000,00 zł na dołożenie Powiatowi Świdnickiemu na przebudowę drogi powiatowej Częstoborowice-Izdebno.

📢 W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na przebudowę wodociągu Rybczewice, budowę około 90 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, utworzenie Centrum aktywizacji, kultury i rozwoju społecznego budynku OSP w Częstoborowicach, przebudowę drogi gminnej w m. Stryjno Kolonia.

 

✅ Jak można zauważyć inwestycje na terenie gminy Rybczewice ukierunkowane są na różne aspekty życia mieszkańców.

📢 Oprócz wyżej wymienionych informacji warto wspomnieć również o zgłoszonym do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dworze w Stryjno Kolonii w ramach Polskiego Ładu. Zgłosiliśmy także wniosek na remont wnętrza kościoła zabytkowego w Częstoborowicach. Na chwilę obecną czekamy na wyniki naboru.

📢 Gmina zamierza ponadto aplikować o środki na termomodernizację kolejnych 5 budynków tj. OSP Izdebno, OSP Podizdebno, OSP Pilaszkowice-Bazar, OSP Wygnanowice oraz budynku agronomówki (siedziba klubu Victoria) z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

 

✅ Gmina Rybczewice to najmniejsza gmina w powiecie świdnickim, zaledwie z 3 300 liczbą mieszkańców. Liczba realizowanych inwestycji bądź tych planowanych do wykonania udowadnia, że pomimo ograniczonego budżetu nasza gmina prężnie się rozwija, a co za tym idzie zwiększa się także bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

✅ Drodzy mieszkańcy, wiemy i widzimy jakie są problemy, co i gdzie należy robić i mamy kolejne pomysły jak do tego dążyć. Dlatego prosimy o cierpliwość, nie wszystko można zrobić na raz, ponieważ działania uwarunkowane są pozyskaniem dofinansowania na określony cel. Negowanie każdej informacji podanej do publicznej wiadomości nie niej dobrym sposobem na wyrażanie emocji. Jedynie współpraca i rozmowa spowoduje że na pewno jeszcze wiele inwestycji uda się zrealizować aby nam wszystkim żyło się lepiej 🙂

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: