Imieniny:

Dożywianie Dzieci Dożywianie Dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje, że w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2017/2018r. będzie realizowany program dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W związku z tym zainteresowane osoby i rodziny zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Przypominamy, że:

• pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej,

• w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach wraz z kompletem dokumentów.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: