Imieniny:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Od 21 września Gmina Rybczewice przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł pelletowy;

1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Zasady przyznawania:

 1. Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem)
 2. Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie
 3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepłaczyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.
 4. Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek na pellet, drewno, gaz czy olej.
  W pierwszym rzędzie Gmina musi zweryfikować czy źródło grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i CZY DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA GRZEWCZEGO SĄ ZGODNE ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM.

  Podczas weryfikacji mogą być także brane pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może także zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat

Wnioski:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

 

 


Załączniki:

 

WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_GOSPODARSTW_DOMOWYCH_

Z_TYTUŁU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTÓRYCH_ŹRÓDEŁ_CIEPŁA.docx

 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: