Imieniny:

Diament Polskiego Samorządu 2023 Diament Polskiego Samorządu 2023

GMINA RYBCZEWICE i Wójt ELŻBIETA MASICZ otrzymali nominację do prestiżowej nagrody "Diament Polskiego Samorządu" w kategorii Samorząd i Postać.

☑️ Głównym zadaniem programu jest promowanie i pokazywanie osiągnięć samorządów na różnych płaszczyznach działalności, które przekładają się na atrakcyjność danego regionu i budowanie silnej marki.

☑️ Nominacja GMINY RYBCZEWICE oraz Wójta ELŻBIETY MASICZ do tej prestiżowej nagrody jest uznaniem dla wysiłków i skutecznej pracy na rzecz społeczności lokalnej. To także potwierdzenie, że podejmowane inicjatywy mają istotny wpływ na rozwój regionu, a ich efekty zyskują uznanie na szczeblu krajowym.
Kategoria
SAMORZĄD dedykowana jest gminom/miastom/powiatom, które inwestują w rozwój swojego regionu. Wierzą w siłę swojej marki i chcą skutecznie promować swoje osiągnięcia oraz walory wśród przedsiębiorców i inwestorów, turystów oraz mieszkańców.
Nagroda w kategorii POSTAĆ przyznawana jest dla Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, których wkład pracy i zaangażowania przyczynił się i nadal przyczynia do rozwoju gminy/miasta/powiatu.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: