Imieniny:

Cyfrowa Gmina Cyfrowa Gmina

 

 

 

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskaliśmy grant w wysokości 100 410,00 zł na Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pozyskane środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pochodzą z Unii Europejskiej💻📡
 
▶️Celem projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy Rybczewice do świadczenia w trybie zdalnym usług zaspokajających potrzeby mieszkańców, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 
▶️ W ramach grantu planuje się zakup sprzętu, którego obecnie nie posiada urząd Gminy oraz jego konfigurację i wdrożenie.
 
Poszczególne działania będą realizowane w ramach dwóch modułów:
✅ cyfryzacja
✅ zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 
▶️ Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.
 
▶️ Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 
Wartość Projektu: 100.410 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 100.410 zł
 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: