Imieniny:

Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt o dofinansowanie zadania pn. „Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Celem inwestycji jest rozwój potencjału społeczno-kulturalnego oraz stworzenie warunków do aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LGD poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego.

 

Wykonano remont dwóch pomieszczeń w budynku remizy OSP w m. Częstoborowice (sala konferencyjna(fit) oraz aneks kuchenny), zakupiono i zamontowano meble do aneksu kuchennego, sprzęt AGD do aneksu kuchennego, stoły i krzesła do sali konferencyjnej(fit) , gabloty ścienne na sztandary i puchary, zakupiono wyposażenie (m.in. zastawa stołowa, naczynia kuchenne), zainstalowano innowacyjne, interaktywne lustro fitness) oraz zamontowano instalację solarną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

W ramach operacji powstała ogólnodostępna infrastruktura zaspakajająca potrzeby społeczne, kulturalne i rekreacyjne, z której korzystać mogą mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające teren objęty LSR.

 

     

  

  

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: