Imieniny:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła (pieców) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

✅ Każdy budynek, który posiada źródło ciepła (piec) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

✅ Deklarację możesz złożyć:
➡️ w Urzędzie Gminy Rybczewice osobiście lub listownie
➡️ samodzielnie wypełniając deklarację na stronie internetowej
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://ceeb.gov.pl/.

✅ Złożenie deklaracji jest obowiązkowe do 30 czerwca 2022 r.
 
 
 
Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: