Imieniny:

Bus 500 + w naszej gminie Bus 500 + w naszej gminie

W ramach realizowanego przez gminy w całej Polsce rządowego programu „Rodzina 500+”, 13 kwietnia 2016 r. gminę Rybczewice, odwiedził mobilny punkt informacyjny „Bus 500+”. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielali informacji zainteresowanym mieszkańcom dotyczących tego jak można otrzymać świadczenie, kiedy składa się wnioski, jakie dokumenty są niezbędne do ich złożenia, jak i komu przysługuje świadczenie. Spotkania informacyjne odbyło się przy Urzędzie Gminy Rybczewice.


Głównym celem tych spotkań informacyjnych zorganizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki było rozwianie wśród mieszkańców gminy wątpliwości dotyczących zasad przyznawania świadczeń wychowawczych w ramach programu.


Celem nadrzędnym, który przyświecał twórcom programu „Rodzina 500+” była poprawa sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych w szczególności w rodzinach wielodzietnych, a co się z tym wiąże umożliwienie dzieciom pochodzącym z takich rodzin łatwiejszego dostępu do zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności i zainteresowań. Dzięki temu programowi dzieci z rodzin wielodzietnych będą miały możliwość wyjazdu na kolonie, wycieczki szkolne, czy tez inne formy aktywnego wypoczynku na które do tej pory finanse nie pozwalały. Twórcy programu działają również z ideą zwiększenia przyrostu naturalnego w Polsce, a co za tym idzie zachęty do posiadania liczniejszego potomstwa.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: