Imieniny:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uczestniczących w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice” na temat terminu realizacji inwestycji, gmina Rybczewice informuje:

ze względu na rezygnację kilku mieszkańców z udziału w projekcie niezbędne okazało się włączenie do projektu mieszkańców z listy rezerwowej, opracowanie dla nich dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia w Starostwie Powiatowym w Świdniku. Konieczne będzie również aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców wykonana zostanie wiosną 2022 r.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: