Imieniny:

Bezzwotna pożyczka do 5000 zł - ważne informacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych Bezzwotna pożyczka do 5000 zł - ważne informacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Szanowni Państwo,

Przesyłam informacje o możliwości skorzystania przez lokalne organizacje pozarządowe, kluby sportowe z bezzwrotnej pożyczki – poniżej i w załączeniu.

Składanie wniosku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

 

 

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowej dotkniętej skutkami COVID-19


Art. 15 zzda Tarczy AntykryzysoweJ

„W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020.”

Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pożyczki jest prowadzenie statutowej działalności lub działalności gospodarczej lub przed dniem 1 kwietnia 2020. 

Dla spełnienia tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 lub 31 marca 2020.

Ważne też, aby działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki przez NGO.

NGO nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Wprowadzone zostało tylko kryterium przychodu. 

NGO otrzyma pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy, jeśli jego przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 tys. złotych. 

Wysokość przychodu organizacja przedstawia w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

 

 

Jaka wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowych?

Maksymalna wysokość pożyczki dla NGO to 5000 zł.
Przepis stanowi, że jej wysokość wynosi nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. 
Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 a 100 tys. zł.


 

Jak wyliczyć kwotę pożyczki dla organizacji?

Przychód organizacji w 2019 poniżej 50 tys. zł:
Organizacja miała w 2019 roku przychód w wysokości 45 500 zł. Maksymalna kwota pożyczki w tym przypadku wynosi 10% z 45 500 zł, czyli 4550 zł.

Przychód organizacji w 2019 w przedziale 50 a 100 tys. zł:
Organizacja miała w 2019 roku przychód w wysokości 78 500 zł. Maksymalna kwota pożyczki w tym przypadku wynosi 5000 zł.

 

 

Jakie warunki umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowej?

Pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej 4 będzie bezzwrotna, jeśli organizacja spełni jeden warunek - prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jak liczyć ten okres? Trzeba ustalić dzień wpływu pożyczki na konto bankowe. Do tego terminu trzeba doliczyć trzy miesiące.

Jeśli organizacja pozarządowa spełni ten warunek, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków. 

 

 

Do pobrania:

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

 

Pozdrawiam,

Agnieszka Rudawska

LGD „Dolina Giełczwi”
Bystrzejowice Drugie 15,
21-050 Piaski
tel: 81 52 53 012
www.dolinagielczwi.org

 


Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: