Imieniny:

Aktywny powrót źródłem sukcesu Aktywny powrót źródłem sukcesu

W imieniu Fundacji Szkoły Polskie pragniemy poinformować o rozpoczęciu realizacji na terenie Gminy Rybczewice projektu „Aktywny powrót źródłem sukcesu”, którego celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.


Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. Ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna bądź nieaktywną zawodowo lub jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa.
  2. Zamieszkuje na terenie powiatów: hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, tomaszowski i zamojski oraz m. Lublin, m. Zamość.
     

Dzięki współfinansowaniu naszych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy kompleksowo wspierać osoby potrzebujące pomocy w efektywnym poruszaniu się na rynku pracy. Zakładamy ukierunkowanie odbiorców naszego wsparcia na określone cele zawodowe zgodne z ich predyspozycjami i zainteresowaniami oraz wybór najbardziej odpowiedniego dla nich szkolenia zawodowego. Równolegle pomagamy uczestnikom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz dostosowaniu indywidualnych predyspozycji do wymagań gospodarki rynkowej.


Doceniając Państwa zaangażowanie we wspieranie osób poszukujących pracy oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych pragnę zaprosić do współpracy. Fundacja Szkoły Polskie będzie przekazywać informacje o kolejnych podejmowanych działaniach i inicjatywach.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: