Imieniny:

Aktualności Aktualności

 • Obrazek z linkiem

  Wycena zakupu rur.

  Data dodania: 2017-03-20 16:34

  Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert mających na celu wycenę zakupu 40 sztuk rur karbowanych fi 500 mm o długości 6 mb bez kielicha, 5 sztuk rur karbowanych fi 400 mm o długości 6 mb bez kielicha i dostarczeniu ich na koszt sprzedającego  pod wskazany ades na terenie Gminy Rybczewice w dniach pomiędzy 15 kwietnia 2017 a 31 maja 2017 roku.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Nabór do komisji konkursowych.

  Data dodania: 2017-03-16 13:18

  Wójt Gminy Rybczewice ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  „Dotacje na start!”

  Data dodania: 2017-03-16 10:35

  Fundacja ECO rozpoczęła realizację projektu „Dotacje na start!”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

  Chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa instytucji zaprosić do udziału w projekcie osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie powiatu świdnickiego.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego.

  Data dodania: 2017-03-16 09:56

  Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” wraz z kilkoma LGD z terenu województwa lubelskiego przystępuje do przygotowania projektu współpracy pod roboczą nazwą „Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego”. Ideą tego projektu jest utworzenie stałego miejsca sprzedażowego w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 w Galerii Gala dla producentów produktów lokalnych takich jak: owoce, warzywa, mleko, sery, masło, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, wędliny, wyroby rękodzieła, inne produkty lokalne.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Regulamin połowów ryb.

  Data dodania: 2017-03-15 12:51

  REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2017 r.

  Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego od dnia 1 kwietnia 2017 r.

   

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Era Młodych Zawodowców.

  Data dodania: 2017-03-08 15:16

  Celem projektu organizowanego przez Fundację Inicjatyw Lokalnych w Lublinie Oddział w Janowie Lubelskim, jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego, świdnickiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4-miesięcznym stażu.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Zezwolenia na połów ryb.

  Data dodania: 2017-03-01 12:54

  Uprzejmie informujemy, że sprzedaż zezwoleń sezonowych na połów ryb na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach na sezon 2017 rozpocznie się 15 marca 2017r.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Apel do mieszkańców.

  Data dodania: 2017-03-01 12:47

  Niniejszym Wójt Gminy Rybczewice wzywa wszystkich mieszkańców do zaprzestania zaorywania dróg gminnych, a w przypadku zaorania do przywrócenia stanu poprzedniego.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Apel do mieszkańców.

  Data dodania: 2017-03-01 12:12

  Niniejszym Wójt Gminy Rybczewice wzywa mieszkańców do zachowania porządku i ładu na terenie gminy, w szczególności do parkowania pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do yrzucania śmieci jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Nasadzenia drzew.

  Data dodania: 2017-03-01 11:15

  Wójt Gminy Rybczewice zawiadamia mieszkańców Gminy Rybczewice, że na terenie Gminy Rybczewice zabronione jest dokonywanie nasadzeń drzew i krzewóww pasie dróg gminnych bez uzyskania zgody Gminy Rybczewice.

  Czytaj dalej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: