Imieniny:

Aktualności Aktualności

 • Obrazek z linkiem

  Zapytanie ofertowe IZP.271.5.2017

  Data dodania: 2017-04-03 16:39

  Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu opracowanie dokumentacji projektowej dla wyodrębnionego zadania w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody”, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodna ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Ogłoszenie o wynikach konkursu.

  Data dodania: 2017-04-03 09:06

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku poblicznego w 2017.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Tergi edukacyjne.

  Data dodania: 2017-03-27 16:35

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oaz Powiatowe Centrum Edukacji Zawodewej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zapraszają wszystkich chętnych na „Targi Edukacyjne" w dniu 5 kwietnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów azbestowych.

  Data dodania: 2017-03-27 13:26

  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów azbestowych z tereny Gminy Rybczewice w 2017 roku."

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Targi Pracy w Piaskach.

  Data dodania: 2017-03-27 11:33

  Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza zarówno osoby bezrobotne szukające pracy jak i pracodawców chętnych do przedstawienia swojej oferty na Targi Pracy 2017 w dniu 31 maja 2017 r. w godzinach od 1000 do 1300 do hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  XXVII sesja Rady Gminy Rybczewice.

  Data dodania: 2017-03-27 10:42

  Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Rybczewice w dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybczewice.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Wycena zakupu rur.

  Data dodania: 2017-03-20 16:34

  Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert mających na celu wycenę zakupu 40 sztuk rur karbowanych fi 500 mm o długości 6 mb bez kielicha, 5 sztuk rur karbowanych fi 400 mm o długości 6 mb bez kielicha i dostarczeniu ich na koszt sprzedającego  pod wskazany ades na terenie Gminy Rybczewice w dniach pomiędzy 15 kwietnia 2017 a 31 maja 2017 roku.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Nabór do komisji konkursowych.

  Data dodania: 2017-03-16 13:18

  Wójt Gminy Rybczewice ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  „Dotacje na start!”

  Data dodania: 2017-03-16 10:35

  Fundacja ECO rozpoczęła realizację projektu „Dotacje na start!”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

  Chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa instytucji zaprosić do udziału w projekcie osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie powiatu świdnickiego.

  Czytaj dalej
 • Obrazek z linkiem

  Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego.

  Data dodania: 2017-03-16 09:56

  Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” wraz z kilkoma LGD z terenu województwa lubelskiego przystępuje do przygotowania projektu współpracy pod roboczą nazwą „Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego”. Ideą tego projektu jest utworzenie stałego miejsca sprzedażowego w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 w Galerii Gala dla producentów produktów lokalnych takich jak: owoce, warzywa, mleko, sery, masło, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, wędliny, wyroby rękodzieła, inne produkty lokalne.

  Czytaj dalej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: