Imieniny:

„Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”

„Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.
Głównym wykonawcą zadania jest Pan Radosław Świderski, ul. Nałęczowska 28, 24-120 Bochotnica, który prowadzi prace budowlane na modernizowanym obiekcie.

Jak można zauważyć, trwają prace przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego, które rozpoczęły się w ostatnich dniach 2020 roku. Na ukończeniu są prace tynkarskie na zewnątrz budynku. Wykonane zostały wszystkie instalacje wewnątrz dworu, trwają prace tynkarskie.

Całość obiektu dopełnia ułożona już dookoła dworu kostka brukowa oraz zarysowany kształt alei w kierunku drogi wojewódzkiej. Obecnie można przechadzać się wokół dworu i gazonu, alejkami parkowymi oraz zejść po schodach w kierunku zbiornika wodnego.

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: