Imieniny:

„Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”

„Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich"

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Głównym wykonawcą zadania jest Pan Radosław Świderski, ul. Nałęczowska 28, 24-120 Bochotnica, który prowadzi prace budowlane na modernizowanym obiekcie.

W chwili obecnej trwają prace montażowe stolarki okiennej. Nowe okna są drewniane, ościeżnicowe, prostokątne, część okien z zamknięciem półkolistym. Nad gankiem w elewacji zachodniej zamontowano okno w kształcie rombu.

Dawna stolarka okienna była nieszczelna, widoczne były ubytki powłok malarskich oraz postępująca korozja biologiczna. Nie spełnione były wymagania normowe izolacyjności cieplnej. Okna miejscowo były rozeschnięte i zmurszałe, niedomykające się. Szyby okienne spękane z odpadaniem kitu.

Na części elewacji głównie powyżej dachu na środkowej części budynku oraz na kominach widoczna jest już nowa wyprawa kolorystyczna.

 
 
 
 
 
 
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: