Imieniny:

Zmiana patrona ZSO Rybczewice. Zmiana patrona ZSO Rybczewice.

Powodem zmiany imienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach jest potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania.

 

 

Oczekiwania od kandydata na patrona

 1. Zmiana patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony, musi być przeprowadzony w sposób przemyślany i kontrolowany.
 2. Poprzez wybór nowego patrona szkoła uzyska indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, a także wzbogaci swoją obrzędowość.
 3. Wzór osobowościowy patrona szkoły stanowi pomoc w procesie wychowania, dlatego powinien nim być autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, zrozumiały dla młodego pokolenia i godny naśladowania. 
 4. Kandydatami na patrona mogą być postacie (postać) bądź wydarzenie będące doskonałymi przykładami postaw patriotycznych czy wartości, na których można oprzeć edukację dzieci i młodzieży.
 5. Kandydaci powinni być zasłużeni dla lokalnej społeczności i/lub historii Polski. Mogą to być osoby historyczne (autentyczne) lub fikcyjne.

 

Załączniki:

1. Procedura zmiany patrona ZSO Rybczewice (zał. 1).

2. Ankieta zgłoszeniowa (zał. 2).

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: