Imieniny:

Zmarł ks. kan. Leonard Zaręba Zmarł ks. kan. Leonard Zaręba

W dniu 5 listopada 2017 r., zmarł

ks. Leonard Wojciech ZARĘBA

Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej

 

 

   

 

 

Urodzony: 30 października 1930 r. w Lublinie (zmarł w 88. roku życia)Święcenia prezbiteratu: 25 lutego 1956 r. (zmarł w 62. roku kapłaństwa).

Proboszcz parafii: Wygnanowice, pw. Narodzenia NMP: 29.12.1970 r. – 01.07.2000 r.

Emeryt od 1 lipca 2000 r.


Pogrzeb odbędzie się w piątek, 10 listopada 2017 r., o godz. 11.00.w parafii pw. Narodzenia NMP w Wygnanowicach 

Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym.


Nikt nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana.

      Słowa te cisną się na usta, gdy patrzymy wstecz na Twoją posługę. Są kapłani, którzy wielbią Boga budując Kościół, są kapłani, którzy wielbią Boga przede wszystkim modlitwą, pięknie odprawiana liturgią. Ty umiłowałeś Boga dostrzegając go przede wszystkim w drugim człowieku, w bliźnim. Nie zamknąłeś drzwi przed człowiekiem szukającym dobrej rady. Nie zamknąłeś drzwi przed człowiekiem chorym, nie zamknąłeś drzwi przed tym, którego przygniatał ciężar codziennego życia. Największy ból sprawiało Ci to, gdy ktoś mógł, ale nie prosił Cię o pomoc. Za te proste gesty zwyczajnej kapłańskiej życzliwości, my - przedstawiciele Urzędu Gminy Rybczewice, pragniemy Tobie podziękować. Na pewno w ciągu tych najbliższych dni wiele razy będą wymieniane Twoje wielkie zasługi. Ale my chcemy Ci podziękować przede wszystkim za obecność przy nas w naszej szarej, jak ta dzisiejsza pogoda, codzienności. Czuliśmy, że podnosząc białą hostię z ołtarza, ofiarujesz Bogu wszystko to, co dobre, szlachetne i piękne, a co zrodziła nasza praca, nasz wysiłek, nasz ból i nasza radość. Bóg zapłać !

 

Pan jest Pasterzem Twoim
Nie brak Ci niczego,
Pozwala Ci już leżeć na zielonych
Pastwiskach.
Zaprowadził Cię nad wody,
Gdzie możesz odpocząć,
Przyjął Twoją Duszę.
A dobroć i łaska poszły w ślad za Tobą
I zamieszkałeś w domu
Pańskim
Po najdłuższe czasy !
Żegnaj Przyjacielu !

Trzeba choć jeden raz przejść
Po trawie boso, ze strumienia wodę pić ...
Trzeba choć jeden raz spotkać
W drodze Mistrza ...
Kto nie poznał tej radości
Nie wie co to znaczy żyć !

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: