Imieniny:

Zapytanie ofertowe IZP.271.5.2017 Zapytanie ofertowe IZP.271.5.2017

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu opracowanie dokumentacji projektowej dla wyodrębnionego zadania w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody”, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodna ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

1) Treść zapytania ofertowego IZP.271.5.2017

2) zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

3) zał. 2 Formularz ofertowy

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: