Imieniny:

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rybczewice do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych Zapraszamy mieszkańców Gminy Rybczewice do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych

Gmina Rybczewice otrzymała grant na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w ramach projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wysokość grantu dla Gminy Rybczewice na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” wynosi 148 960,00 zł.

Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rybczewice w wieku 25-74 lata. Każdy uczestnik projektu może wybrać jeden moduł tematyczny, składający się z 16 godzin dydaktycznych.

 

Moduły tematyczne do wyboru:

 1. Rodzic w internecie;
 2. Mój biznes w sieci;
 3. Moje finanse i transakcje w sieci;
 4. Działam w sieciach społecznościowych;
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog);
 6. Rolnik w sieci;
 7. Kultura w sieci.

W ramach działań edukacyjnych Gmina Rybczewice zakupi potrzebny sprzęt, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach.

Szkolenia będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, a także w zależności od potrzeb uczestników w pomieszczeniach Urzędu Gminy, Klubu Seniora, bibliotece gminnej oraz w świetlicach budynków OSP na terenie poszczególnych sołectw, w dwóch trybach: 2 dni po 8 godzin (głównie w weekendy) oraz 4 dni po 4 godziny (w ciągu tygodnia, w godzinach dostosowanych do uczestników szkoleń), w grupie do 12 osób. Dla uczestników szkoleń przewidziany jest catering oraz przerwy kawowe i lunchowe. W systemie 8 godzinnym planowane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa na lunch, natomiast w systemie 4 godzinnym przewidziana jest 1 przerwa kawowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice ( pokój nr 6), instruktorów gminnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich, w Klubie Seniora oraz w bibliotece gminnej i szkolnej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu (podinspektor Ewelina Chruściel) pod nr tel.: 81 58 44 467 lub adresem e-mail: e.chrusciel@rybczewice.pl

 

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: