Imieniny:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice

Trwa realizacja projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na który Gmina Rybczewice otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

Obecnie trwają odbiory zamontowanych już zestawów tj. części kolektorów słonecznych, pomp aerotermalnych oraz pieców na biomasę.

 

Prowadzone są również prace przy montażu pomp geotermalnych.

 

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w późniejszym terminie (termin ogłoszony w przetargu to 31.10.2018r.), ponieważ firma, która wygrała pomimo wielokrotnych wezwań nie podpisała umowy. W tym wypadku Gmina ponownie ogłosiła przetarg w trybie przyspieszonym na wyłonienie nowego wykonawcy.

 

 

 


Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: