Imieniny:

Wójt Roku 2019 Wójt Roku 2019

Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz  wśród 10 finalistów w konkursie „WÓJT ROKU 2019”

 

Konkurs „WÓJT ROKU 2019” organizowany jest już po raz kolejny przez Redakcję Audycji Rolnych Telewizji Polskiej, która nagradza Wójtów z terenu całej Polski za działania osiągnięte w minionym roku.

 

Kandydaci oceniani byli w podjętych działaniach w kategoriach takich jak: infrastruktura mieszkaniowa, placówki wychowawcze i oświatowe, obiekty sportowe, obiekty/infrastruktura w ochronie środowiska, infrastruktura drogowa, obiekty/ infrastruktura w ochronie zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, sieci teleinformatycznej,  projekty aktywizacji dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym organizowane kursy, szkolenia, warsztaty rozwoju, wydarzenia kulturalne,  zawody sportowe, obozy wypoczynkowe, a także projekty senioralne i dla osób niepełnosprawnych oraz inne dotyczące jakości życia w gminie). Pod uwagę  brane były również projekty realizowane z Lokalną Grupą Działania oraz sfinansowane z Funduszu PROW 2014-2020, a także współpraca z organizacjami społecznymi i wszystkie projekty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz inne osiągnięcia niesklasyfikowane w punktach a jakże istotne.

 

Finalista konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania sms. Sylwetki kandydatów już niedługo zostaną zaprezentowane na antenie TVP.

 

 

 

 
 
 
Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur w dniu 10 marca 2020 r., kapituła konkursu „Wójt roku 2019” w składzie: Pan Paweł Sałek – Kancelaria Prezydenta RP Pan Tomasz Sińczak - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Zbigniew Kaliszyk – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Grzegorz Pięta – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Pani Aleksandra Hadzik – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Pan Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych Pan Tomasz Nowakowski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP ks. Łukasz Grabiarz – Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników Pan Robert Głowacki – Redakcja Rolna TVP S. A. postanowiła zakwalifikować do finału następujące osoby (kolejność alfabetyczna): Bernat Marzena Agata – Gmina Brody, woj. świętokrzyskie Cyran Waldemar - Gmina Sadowne, woj. mazowieckie Czubaj - Gancarz Marzena – Gmina Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie Gałgan Grzegorz – Gmina Polanka Wielka, woj. małopolskie Jarzębak Robert – Gmina Dobroń, woj. łódzkie Kłys Piotr – Gmina Łomża, woj. podlaskie Kopacz Sławomir - Gmina Bieliny, woj. świętokrzyskie Kowalski Przemysław – Gmina Chodel, woj. lubelskie Masicz Elżbieta – Gmina Rybczewice, woj. lubelskie Tęczar Marek - Gmina Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: