Imieniny:

Wnioski NZA - szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Wnioski NZA - szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Urząd Gminy Rybczewice informuje, że w przypadku składania wniosków i oświadczeń o szacowniu szkód spowodowanych przez suszę, powódź, huragan, powódź, obsunięcie się ziemi lub lawinę w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej należy zwrócić uwagę na to by powierzchnia i rodzaj upraw były zgodne ze złożoną do ARMiR deklaracją we wniosku na przyznanie płatności na 2019 r. W związku z tym wskazane jest by wraz z wnioskiem o szacownaie szkód każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na 2019 r., który można pozyskać ze strony internetowej http://www.armir.gov.pl - zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożł do ARMiR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócic się do Biura Powiatowego ARiMR.

 

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały umieszczone aktualne wzory oświadczeń https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html o  stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: