Imieniny:

Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego. Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” wraz z kilkoma LGD z terenu województwa lubelskiego przystępuje do przygotowania projektu współpracy pod roboczą nazwą „Utworzenie galerii produktu lokalnego i tradycyjnego”.

Ideą tego projektu jest utworzenie stałego miejsca sprzedażowego w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 w Galerii Gala dla producentów produktów lokalnych takich jak: owoce, warzywa, mleko, sery, masło, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, wędliny, wyroby rękodzieła, inne produkty lokalne.

Od 2 lub 3 lat w tej galerii dzięki uprzejmości podmiotu zarządzającego co sobotę odbywa się sprzedaż produktów wytwarzanych w różnych częściach Lubelszczyzny głównie przez producentów z obszarów wiejskich. Wnoszą symboliczne opłaty za udostępnienie miejsc. Co tydzień wystawia się średnio ok. 20 producentów, którzy mają już swoich stałych odbiorców.

Lokalna Grupa Działania zapewni zorganizowanie miejsc sprzedażowych w postaci przygotowania mebli oraz kampanię marketingowo-reklamową tego przedsięwzięcia.

Zainteresowanych producentów i twórców ludowych zapraszamy do kontaktu z biurem LGD do dnia 28 marca 2017 r. (tel. 81 52 53 012).

 

LGD „Dolina Giełczwi”

ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski

tel./fax (081) 52 53 012

www.dolinagielczwi.org

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: