Imieniny:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice

Gmina Rybczewice, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 5.2. Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego, rozpoczeła realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice".

Po rozpoczętych tuż po świętach intensywnych pracach wewnątrz budynku Urzędu Gminy polegających na wymianie sieci sanitarnej i elektrycznej przyszedł czas na demontaż niebezpiecznego azbestu i zmianę pokrycia dachowego.


Pierwsze zmiany można już zobaczyć na zdjęciach poniżej.

 

 

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: